PZA4UA

Meet all athletes

Kostiantyn Pavlenko
Yaroslav Tkach
Dmytro Iliukhin
Alina Shchyharieva
Kseniia Horielova
Hryhorii Ilchyshyn
Polina Khalkevych
Oksana Burova
Daria Tkachova
Tymur Diatlov
Artur Khaietskyi
Sasha Neboha
Illia Yehorkin
Mariia Shymkova
Sofiia Hladka
Yaroslav Sumenkin
Action partners
sponsor